Sống muộn

2020, May 23    

Khi người ta tốt nghiệp rồi mình mới đi học đại học. Khi bạn bè hai con rồi mình vẫn chưa có ý định lấy chồng.

Nhiều người hỏi: “Học đại học muộn thế thì sao? Lấy chồng muộn thì sao?” Hay thỉnh thoảng mình nhận được câu hỏi: “Mình đã 30 tuổi đi học thạc sĩ khỏi sợ muộn quá không?”

Mình hỏi: “Muộn so với cái gì?”

Mình học đại học muộn hơn so với phần đông mọi người, nhưng nó tại đúng thời điểm cho mình.

Trải nghiệm của mình có thể không giống với trải nghiệm của phần đông mọi người đó, nhưng nó vẫn là một trải nghiệm tốt.

Sau này, nếu có lấy chồng, mình hy vọng sẽ với đúng người, tại đúng thời điểm cho cả mình và người đó, chứ không phải tại thời điểm đúng cho người khác.

Sống là một cuộc hành trình, không phải là cuộc đua. Không có sống sớm, cũng không có sống muộn.

Link bài gốc