To text or not to text

2019, Jul 09    

Hãy ngừng băn khoăn chuyện có nên nhắn tin cho người ấy hay không, đợi bao lâu mới trả lời, hay nên nhắn như thế nào. Nó thực sự không quan trọng.

Nếu bạn gặp đúng người, một vài tin nhắn sẽ không làm thay đổi điều đó. Nếu bạn gặp sai người, một vài tin nhắn cũng sẽ không làm thay đổi điều đó.

Nhắn tin khi bạn muốn nhắn tin. Nói những điều bạn muốn nói. Nếu họ thích bạn, họ sẽ vui khi nhận được tin nhắn từ bạn. Nếu họ không thích bạn, tại sao bạn phải quan tâm họ nghĩ gì?

Đừng để một tin nhắn làm khổ bản thân.

Link bài gốc