Outgrow

2020, Feb 18    

Một từ mình học được ở bên Mỹ mà mình dùng khá thường xuyên là “outgrow”. Từ này có thể đùng để miêu tả một đồ vật. Mình “outgrow” một cái áo khi mình đã lớn không mặc vừa cái áo đó nữa. Nó cũng có thể miêu tả một con người. Mình “outgrow” một ai đó khi họ không còn phù hợp với cách suy nghĩ và lối sống của mình.

Mỗi ngày trôi đi, bạn và mình đều lớn hơn một chút, nhưng sự lớn lên của bạn sẽ khác sự lớn lên của mình. Có thể ban đầu, chúng ta là tri kỷ, người này có thể hoàn thành câu nói của người kia. Nhưng rồi suy nghĩ của chúng ta cứ dần dần khác đi, và sau một thời gian nhất định, khác đến mức chúng ta không còn gì để nói với nhau.

“Outgrow” giúp mình chấp nhận những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi một mối quan hệ chấm dứt không lời giải thích, thay vì dằn vặt đêm ngày tìm kiếm xem mình đã làm điều gì sai, mình chấp nhận rằng mình và người đó không còn phù hợp với nhau nữa.

Mất đi một người tri kỷ là một điều thật buồn, nhưng sẽ buồn hơn nếu năm tháng trôi qua mà mình vẫn không chịu lớn. Và đôi khi, để có thể lớn, chúng ta phải chấp nhận cắt bỏ những mối quan hệ không còn vừa vặn với mình.

Link bài gốc